Bảng màu vải cotton và lacoste

Bảng màu vải cotton và lacoste
Bảng màu vải cotton và lacoste
Bảng màu vải cotton và lacoste
MÀU VẢI THỰC TẾ
(Lưu ý: màu vải thực tế chỉ có độ giống với màu trên vi tính 85-95%)

CÁC LOẠI VẢI DÀNH CHO ÁO PHÔNG 
Hiện giờ ĐỒNG PHỤC ĐẤT QUẢNG đáp ứng được nhu cầu của khách hàng với những loại vải sau đây: 

1. Vải cotton
a). Vải chất lượng tốt:
- Cotton 100 %
- Cotton 65/35 (65% Polyeste + 35% cotton): loại co giãn 2 chiều + co giãn 4 chiều
- Cotton PC 2 giàn: co giãn 2 chiều, 2 mặt như 1

b). Vải chất lượn kém hơn (Thích hợp dùng cho hàng sự kiện)
- PE (100% Polyeste)

2. Vải Lacoste:
a). Vải chất lượng tốt:
- Lacoste 65/35 (65% Polyeste + 35% cotton): Co giãn 2 chiều + Co giãn 4 chiều
b). Vải chất lượng kém hơn: (Thích hợp dùng cho hàng sự kiện)
- Lacoste PE (100% Polyeste)

3. Vải thể thao:
- Vải mè thun, thun lạnh, ladong, xốp...